การชำระเงิน

หมายถึง ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพตามที่ระบุไว้ในใบรายการสั่งสินค้าที่ส่งให้ทางอีเมลของลูกค้า เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วจะต้องทำการส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินมาให้กับทางบริษัทด้วยโดยทางโทรสาร หรือ ทางโทรศัพท์ลูกค้าสัมพันธ์

หมายเลข 08-4422-6000 หรือ ทาง Line ID: @NakeeThailand

** ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชม.หลังจากได้รับใบยืนยันสั่งซื้อทางอีเมล หากไม่ได้ชำระตามเงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกใบสั่งซื้อดังกล่าว