นาคี ข้าวหอมมะลิแท้ จากถิ่น ภูเขาไฟ 5 กก. จำนวน 4 ถุง

1,380 ฿ 1,220 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวม ค่าขนส่ง แอ๊ดไลน์ @NakeeThailand เพื่อสอบถามราคารวม