นาคี ข้าวหอมมะลิแท้ จากถิ่น ภูเขาไฟ 5 กก. จำนวน 3 ถุง

990 ฿ 945 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวม ค่าขนส่ง แอ๊ดไลน์ @NakeeThailand เพื่อสอบถามราคารวม