นาคี ข้าวหอมมะลิแท้ จากถิ่น ภูเขาไฟ 2.5 กก. จำนวน 8 ถุง

1,592 ฿ 1,335 ฿

**ราคาสินค้ายังไม่รวม ค่าขนส่ง แอ๊ดไลน์ @NakeeThailand เพื่อสอบถามราคารวม