Showing all 1 result

เครื่องสับต้นกล้วย หยวกกล้วย นาคี
ใส่ได้ทั้งต้น สับแหลก ละเอียด ประสิทธิภาพสูง ผลผลิตสูงสุง 1200 กิโลกรัม ต่อ ชั่วโมง


เครื่องสับต้นกล้วย นาคี N820