อาหารสัตว์จาก ต้นกล้วย ลดต้นทุนแบบเห็น ๆ คุณเองก็ทำได้

เครื่องสับมัน

 อาหารสัตว์จาก ต้นกล้วย ลดต้นทุนแบบเห็น ๆ คุณเองก็ทำได้

            สำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยเราแล้ว ในทุก ๆ ปีก็จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรไทยเผชิญปัญหาเรื่องการทำอาชีพเกษตรของตนเองอยู่เรื่อย ๆ เมื่อมีภัยพิบัติก็จะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและก็จะส่งผลกระทบต่อไปที่เรื่องของราคาผลผลิต ซึ่งเรื่องเหล่านี้ภารรัฐเองก็ตระหนักและพยายามแก้ปัญหามาโดยตลอด จึงได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และส่งเสริมให้ใช้เครื่องมืออย่างเครื่องสับ ต้นกล้วย เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องรายได้ที่หายไปจากผลผลิตทางเกษตรที่ตกต่ำ

วัว ต้นกล้วย สับกล้วย.                                            เครดิตรูป Youtube : SP. Channel

                 แม้ว่าการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร แต่การเลี้ยงสัตว์อย่างวัว แพะ หมู และไก่นั้น ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ก็ไม่น้อย ทำให้หลาย ๆ คนก็ยังไม่กล้าตัดสินใจเข้ามาเลี้ยงสัตว์อย่างเต็มตัว เพราะกลัวว่าจะสู้กับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ไม่ไหว เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ทราบดี จึงได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์ อย่าง “ต้นกล้วย” ก็สามารถที่จะใช้เป็นอาหารให้สัตว์อย่างวัว แพะ และหมูได้อย่างสบาย ๆ ซึ่งการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแบบนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างสบาย ๆ เลย นอกจากส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ต้นกล้วยมาเป็นอาหารให้สัตว์แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีอย่างเครื่องสับต้นกล้วยเพื่อลดเวลาและลดต้นทุนเรื่องแรงงานไปด้วยอีกทาง

              จริง ๆ แล้วการใช้ต้นกล้วยมาเป็นอาหารให้วัวหรือแพะนั้นมีมานานแล้ว เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเนิ่นนาน แต่ด้วยที่ว่าการจะนำต้นกล้วยมาให้สัตว์กินได้นั้น จะต้องมีการตัด สับ และแยกต้นกล้วยให้ออกเป็นชิ้นย่อย ๆ เล็ก ๆ สัตว์จะได้กินได้สะดวก ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาและกำลังแรงงานในการทำไม่น้อยทีเดียว หากเกษตรกรต้องไปจ้างคนมาสับต้นกล้วยอีกก็ดูจะเป็นต้นทุนเพิ่มอีก การใช้เทคโนโลยีอย่างเครื่องสับต้นกล้วยเข้ามาช่วยในขั้นตอนนี้จึงดูเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เกษตรกรได้ดี เพราะเครื่องสับต้นกล้วยไม่เพียงลดต้นทุนแรงงานเท่านั้น ยังช่วยลดเวลาในการทำงานของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถนำเวลาไปทำงานหารายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นได้ด้วย

เครื่องสับมัน

คลิ๊กลิงค์ https://nakeethailand.com/product/n820-banana-tree-chopper                           ดูรายละเอียดเครื่อ สับต้นกล้วย นาคี N820

       ดังนั้น เกษตรกรท่านไหนที่กำลังมองหาวิธีลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์อยู่ล่ะก็ ลองนำองค์ความรู้เรื่องของการใช้ต้นกล้วยไปเป็นอาหารสัตว์ไปปรับใช้ลองดู สิ่งที่คุณจะต้องใช้ก็มีแค่ต้นกล้วยและเครื่องสับต้นกล้วยเท่านั้น วิธีการนั้นไม่ยุ่งยากคุณสามารถทำเองได้สบาย ๆ คนเดียวก็ทำได้ จะให้ต้นกล้วยอย่างเดียว หรือจะใช้ผสมกับกากน้ำตาลและเกลือเม็ดเป็นสูตรอาหารเฉพาะก็ได้ รับรองว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะโตและอ้วนพีมากขึ้น ในแบบที่คุณไม่ต้องจ่ายต้นทุนค่าอาหารสัตว์แบบแพง ๆ อีกต่อไปเลย