การเลือกซื้อปั๊มน้ำ ปั๊มบาดาลให้เหมาะกับการใช้งาน

ปัจจุบันปั๊มน้ำในท้องตลาดมีออกมาจำหน่าย หลายรุ่นหลาย ขนาดเพื่อให้เหมาะกับ สภาพการใช้งาน ในลักษณะต่าง วันนี้ พี่ควายทองจะพามาดู การเลือกซื้อปั๊มน้ำ ปั๊มบาดาล ซึ่งเราจำเป็นต้องถึงรู้ถึงลักษณะของปั๊มแต่ละชนิดและประเภทการใช้งานที่เหมาะสม

 

ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มมีรูปร่างลักษณะเหมือนขดของหอยโข่ง  เป็นปั๊มชนิดแรงเหวี่ยงข้อดีก็คือใช้งาน คล่องตัว และ ดูแลรักษา ได้ง่าย ระบบการทำงานคือจะมีใบพัดอยู่ภายใน และ เมื่อใบพัดหมุนจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงน้ำส่งน้ำจากส่วนปลายใบพัดเข้าไปในโพรงหอยโข่ง ปั๊มหอยโข่งเป็นปั๊มน้ำเพลาลอย ชนิดหนึ่ง จะเหมาะกับงานที่ต้องการน้ำสะอาดทั่วไปต้องการปริมาณน้ำปานกลาง-มาก และสูบส่งได้สูง เหมาะสำหรับงานเพิ่มแรงดันภายใน บ้านเรือน ที่พักอาศัย  อุตสาหกรรม งานสูบน้ำในระบบหล่อเย็น เปลี่ยนถ่ายความร้อน งานสูบน้ำในสวนหย่อมหรือการเกษตร ระบบบำบัดน้ำ งานชลประทาน  เป็นต้น

 

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ เป็นปั๊มน้ำที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลซึ่งจะมีกลไกที่ซับซ้อนกว่าปั๊มน้ำประเภทอื่น ๆ และจะมีความทนทานเหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องและยังสามารถรองรับงานสูบน้ำหนักๆได้ ปั๊มชนิดนี้เหมาะสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ คลอง บ่อ ฯลฯ ซึ่งไม่มี”แหล่งจ่ายไฟ”หรือพื้นที่ๆไม่สามารถลากสายไฟเข้าไปถึงได้ ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการใช้งานทำการสูบน้ำจาก แหล่งธรรมชาติ เพื่อนำน้ำไปเก็บไว้ในบ่อที่เตรียมไว้พักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ ต่อไป

ปั๊มซับเมอร์ส

ปั๊มบาดาล หรือ ปั๊มซับเมอร์ส คือปั๊มที่เหมาะสำหรับการดูดน้ำลึกเช่นการดูดน้ำในบ่อขุดหรือบ่อบาดาลที่มีความลึกมากๆ ปั๊มซับเมอร์สนี้มีระบบการทำงานแยกเป็นสองส่วนก็คือ ตัวปั๊มน้ำ และ ตัวมอเตอร์ ควรเลือกรุ่นที่มาพร้อมกล่องคอนโทรลในการควบคุมการทำงานและป้องกันความเสียหายของมอเตอร์จากแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ปั๊มชนิดนี้จะเป็นการใช้งานเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่ควรนำปั๊มน้ำชนิดอื่นๆมาใช้แทน  การเลือกใช้ปั๊มซับเมอร์สให้เหมาะสมต้องพิจารณาจากชนิดของตัวบ่อบาดาล เช่นขนาดบ่อ ความลึก ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความคงที่ของน้ำ ขณะน้ำขึ้น และ น้ำลด จำนวนแรงเคลื่อนไฟฟ้า ให้เหมาะกับการใช้งานเป็นสำคัญ