นาคี
ปั๊มซับเมอร์สนาคี

นาคีประเทศไทย  NakeeThailand   

 เจ้าแห่ง เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือช่าง ของไทย  

 “นาคี” คือสัญลักษณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อตอบสนองเกษตรกรไทย และเกษตรกรทั่วทั้งอาเซี่ยน ผลิตภัณฑ์ นาคี เป็นสินค้าคุณภาพที่เข้าถึงทุกไร่ นา สวน สะดวกซื้อ สะดวกหา สะดวกบริการในทุกชุมชนรากหญ้า นาคี คือแบรนด์ ที่สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิด โดย เฉพาะกับเกษตรกรไทย นาคี  ”เกษตรกรต้องอยู่ได้”

“เกษตรกรไทยอุ่นใจ เพราะ นาคี มี อะไหล่จำหน่าย 100 %”

สินค้า นาคี

ปั๊มบาดาล นาคี

ปั๊มน้ำ ไฟฟ้า

เครื่องยนต์อเนกประสงค์

ปั๊มน้ำ เบนซิน

2″(5.5 Hp) – 3″(6.5 Hp)

 

ปั๊มพ่นยา 3 สูบ

เครื่องสีข้าว นาคี

เครื่องสับต้นกล้วย

เครื่องสับหญ้า

เนเปีย-กิ่งไม้

เครื่องบดละเอียด นาคี

เครื่องตีป่น นาคี

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ตู้เชื่อม

อินเวอร์เตอร์

เครื่องหย่อด

เมล็ดพืช นาคี

เครื่องถอดยาง

ล้อรถยนต์

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่

อะไหล่

อะไหล่  นาคี

สอบถาม - สั่งซื้อ

์NakeeThailand

เกี่ยวกับ นาคีแห่งประเทศไทย NakeeThailand

“นาคี” คือสัญลักษณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อตอบสนองเกษตรกรไทย และเกษตรกรทั่วทั้งอาเซี่ยน ผลิตภัณฑ์นาคี เป็นสินค้าคุณภาพที่เข้าถึงทุกไร่ นา สวน สะดวกซื้อ สะดวกหา สะดวกบริการในทุกชุมชนรากหญ้า นาคี คือแบรนด์ ที่สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิด โดย เฉพาะกับเกษตรกรไทย นาคี เป็นที่รู้จัก ของชาวไร่ ชาวนา จนกลาย เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของเกษตรกรไทย ทีมงาน นาคี สนับสนุนภาคการเกษตรไทยก้าวสู่การเป็น ครัวของโลก นาคี คือสินค้านวัตกรรมที่ต้องการตอบสนองต่อ เกษตรกรภายใต้ แนวคิดใหม่ คือ ”เกษตรกรต้องอยู่ได้”

วิสัยทัศน์ Vision

นาคี คือสัญลักษณ์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองเกษตรกรไทยและเกษตรกรทั้งอาเซี่ยน

พันธกิจ Mission

  •   ผลิตภัณฑ์ นาคี เป็นสินค้าคุณภาพที่เข้าถึงทุกไร่ นา สวน ต้องสะดวกซื้อ สะดวกหา สะดวกบริการในทุกชุมชนรากหญ้า
  •  นาคี คือแบรนด์ ที่สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดโดยเฉพาะกับเกษตรกรไทย
  • นาคี ต้องเป็นที่รู้จัก ของชาวไร่ ชาวนา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของเกษตรกรไทย
  •  นาคี สนับสนุนภาคการเกษตรไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก
  • นาคี คือสินค้านวัตกรรมที่ต้องการตอบสนองต่อเกษตรกรภายใต้ แนวคิดใหม่ คือ ”เกษตรกรต้องอยู่ได้”

ซื้อ นาคี แล้ว ได้อะไร

         ทีมงาน นาคี ประเทศไทย มี ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย กว่า 800 ร้านค้า ทั่วประเทศไทย และ ช่องทาง ออนไลน์ ทั้ง เว็บไซต์หลัก  เฟสบุ๊ค ยูทูบ ไลน์ และ สื่อ โซเชี่ยว มีเดีย ทุก แพลตฟอร์ม ไว้ให้บริการ ทีมผู้ใช้สินค้า ของ นาคี ทุกช่องทางเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว คุณผู้ใช้มั่นใจได้ว่า การใช้สินค้า ของ นาคี ได้อย่าง ปลอดภัย คุ้มค้า และ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

บทความ เกี่ยวกับ นาคี